Teachers

Our Team - English Teachers and our Teaching Assistant
Our Team - English Teachers and our Teaching Assistant
English Teachers 
 • CHAN Ka Wai
 • WONG Yee Lee
 • CHAN Ming Chu
 • LEUNG Sin Yee
 • CHOI Wing Yee
 • LAM Kang Mei
 • LAM Ting Kwai
 • CHAN Wai Kin
 • TSOI Lui
 • CHIANG Sui Kuen

NET Teacher
 • Gareth Owain Roberts